Årsmøte 2020

Postet av Plogen Skiklubb den 19. Mar 2021

 

 

 

Kjære medlemmer i Plogen Skiklubb

 

Innkalling til årsmøte i Plogen Skiklubb er allerede sendt ut via mail. Som i fjor må vi også i år avholde vårt årsmøte digitalt. Under finner du link til årsmøte på TEAMS. Styret legger frem  regnskap og budsjett for godkjenning av årsmøte på selve møte.

 

Et år ut i pandemien står vi fortsatt litt i stampe. Året 2020 ble et annerledes år og det samme ser ut til å gjelde for starten av 2021. Nå gjelder det bare å stå ut løpet og håpe på at vi snart kan se frem til normale tilstander. 

 

Vedlagt følger link til møtet. Klikk på linken og du blir koblet opp. Du bestemmer selv om du vil ha på kamera. Årsmøtet avholdes mandag 23. mars kl. 18:00 Håper du kan stille. (Benytt PC eller Mac). Etter årsmøtet avholdesmedlemsmøte.

 Link: KLIKK HER

Velkommen.

 

 

 

 

 

 

Årsmøte for 2020

 

Tid: Mandag 23. mars 2021 – kl. 18:00

Sted: Teams (Link sendes til alle medlemmer via registrert e-post)

 

Saksliste:

 

Åpning

 • Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Valg av ordstyrer, referent og medlemmer til å underskrive protokoll
 • Styrets årsberetning
 • Årsregnskap for 2020
 • Innkomne forslag (frist 11. mars)
 • Kontingent
 • Budsjett
 • Valg
 • Avslutning

 

Styret Plogen Skiklubb 2020

 

 

 

 

Årsberetning 2020

 

 


Leder: Bent Jakobsen

Nestleder: Espen Anvedsen

Økonomi: Kjersti Fjetland

 

Styremedlemmer

Sponsorutvalget: Jannicke Kvarven 

Sportslig utvalg Langrenn: Ingeborg Glette Åsland 

Sportslig utvalg Alpint: Arild Riise

Administrasjonsutvalget: Siv-Grethe Eidhammer

Innledning

Styret har i løpet av året 2020 hatt 7 styremøter og 3 arbeidsmøter angående Covid-19. Det har vært fokus på sportslige aktiviteter, smittevern, miljø, frivillighet og økonomi. Det har vært god kontakt med Agder og Rogaland skikrets, samt klubbene i kretsen. Dialogen mellom Plogen Skiklubb, Haugesund Kommune og Haugesund Idrettsråd er god og det arbeides kontinuerlig med å fremme Plogen Skiklubb sin viktige posisjon for barn og unge på Haugalandet.

 

Økonomi

Plogen Skiklubb har en sunn økonomi. For regnskapsåret 2020 viser overskuddet NOK 224 156,- (Begrunnelsefor overskuddet: Redusert forventet deltakelse på Landsfinaler og kretsrenn, grunnet Covid-19.) God økonomiskstyring er viktig og gjør at vi kan fortsette med å subsidiere våre utøvere med lav egenandel på treningssamlingerog renn. Videre gir dette oss muligheten til å holde en høy sportslig aktivitet, lønnet klubbsekretær og egenminibuss til bruk for treningssamlinger og renn.

Plogen Skiklubb sine inntektskilder er i all vesentlighet hentet fra medlemskontingent, samarbeidsavtaler og offentlig støtte fra stat og kommune.

 

Sportslig

1.  Barmark

For kalenderåret 2020 har Plogen Skiklubb etter beste evne gjennomført de barmarkstreninger som har vært mulige. Gode rutiner for å få et spennende og variert barmarks tilbud er etablert. Øvelser er systematisert fra dealler yngste til de eldste. Det er satt stort fokus på smittevern. For de aller yngste har det vært god oppslutning på våre treninger i Skåredalen. Plogen Skiklubb arbeider fortsatt med å øke deltakelsen på torsdager.

Det er god kvalitet på Plogen Skiklubb sine barmarkstreninger og klubben har gjennom flere år høstet mangelovord. Ved å kunne tilby våre treninger til flere idrettsklubber kan dette være med på å utvide klubbens aktivitet,få flere medlemmer og samtidig dra nytte av hverandres kunnskap og erfaringer. De to sportslige utvalgene har utarbeidet gode rutiner for smittevern på barmarkstreningen.

 

Trenere barmark 2020

 

 • John Sverre Rønnevik 
 • Nikolai Vikse
 • Karina Fjetland
 • Mathilde Velde 
 • Pie Asla- Jakobsen

 

 

Skitrening og renn

Plogen Skiklubb har 45 års erfaring innen alpint. Klubben har siden 2013 hatt tilbud for langrenn.

 

Langrenn

Langrenn er kommet for å bli i Plogen Skiklubb. Utøverne viser stor entusiasme og det vises til god utvikling. Medvirkende foresatte er en stor grunn til denne suksessen.

 

Skilek Langrenn er en populær aktivitet for de yngste. Her leker og koser ungene seg, samtidig som de lærer teknikk og mestring gjennom lek. Skilek Langrenn har hatt god oppslutning i den korte perioden det var mulig å arrangere skilek.

Plogen Skiklubb har også for året 2020 tilbud om langrennstrening. Treningene foregår ved Haukelifjell Skisenter og trekker til seg både ungdommer og voksne. Utøverne har tilbudom renndeltakelse i kretsen. I tillegg er det tilbud om renn på Korlevoll, Haukeli og Edland. Grunnet pandemi har tilbudet vært noe begrenset i 2020.

Langrenn-gruppen er åtte år. Det er imponerende å se alt det de har fått til i løpet av denne korte tiden. Sportslig Utvalg Langrenn jobber godt med rekruttering av aktive barn og unge, samtidig som de for fremtiden vil ha fokus på trenerutdanning.

 

Alpint

I 45 år har Plogen Skiklubb vært kjent i alpinmiljøet. Sportslig, er alpint delt inn i tre grupper: Skilek, mellomgruppeog hovedgruppe.

Skilek er bygget opp etter samme modell som langrenn, hvor barna skal oppleve skiglede gjennom lek og moro. Ulike tekniske skiferdigheter læres ved tildeling av oppgaver. For året 2020 har Plogen Skiklubb en stabil økning iantall deltaker på Skilek Alpint. Foresatte og tidligere aktive alpinister deltar som trenere på Skilek Alpint ogutfører oppgaver som løypestikking og veiledning. Trenerne er også her avhengige av deltakende foresatte. Sesongen ble noe amputert grunnet pandemien. 

 

Mellomgruppe alpint (fra U9)

Mellomgruppen utøver sin trening i Grasdalen og Parallellen, men med mer bruk av øvelser (frikjøring). Enkeltetreninger arrangeres i sammen med hovedgruppen.

Det har vært en stor økning i antall utøvere i denne gruppen. Foresatte og tidligere aktive alpinister deltar somtrenere og utfører oppgaver som løypestikking og veiledning. Trenerne er også her avhengig av deltakendeforesatte. Trenere for mellomgruppen, Karina Fjetland, Marte Arnesen, Erik Haraldseid, Arild Riise og Nikolai Vikse

 

Hovedgruppe alpint U12 – U16

Hovedgruppen avholder sine treninger i Parallellen. Treningen er annen hver helg på Haukelifjell Skisenter og varer fra kl. 10:00 til 15:00 inkludert en times lunsj. Gruppen har gode sportslige resultater i krets- og nasjonale renn. Renntilbudet ble redusert i sesongen 2020 grunnet pandemien. 

 

Utover treningssamlinger i egen regi, arrangerer Plogen Skiklubb treningssamlinger i samarbeid med Agder og Rogaland Skikrets. Her har Plogen Skiklubb over flere år vært den klubben med flest utøvere og foresatte. Detkommer stadig flere utøvere fra Plogen Skiklubb til disse samlingen så dette lover bra også for fremtiden. Det har vært en fast trenergruppe for hovedgruppen i året 2020. Dette har vært: Kristian Melbo Knutsen, Knut Roar     Tveit, Ole Kristian Halvorsen, John Sverre Rønnevik, Fridtjof Eidhammer og Bent Jakobsen.

 

Plogen Skiklubb har for året 2020 hatt fire aktive FIS løpere: Birgitte Varne, Mathias Tveit, Marte Pensgaard Hansen og Jesper Saltvik Pedersen.

 

Arrangementer

Plogen Skiklubb arrangerer ulike renn, informasjonsmøter, sosiale arrangementer og foreldremøter. For året 2020ble følgende arrangement utført av Plogen Skiklubb:

 

2 x Telenorkaruseller

0 x Barneskirenn

0 x Klubbmesterskap alpint

0 x Klubbmesterskap langrenn

1 x Haukelirennet alpint

1 x Sommeravslutning

1 x Romjuls samling alpint/langrenn  1 x Høstmøte (Teams)

1 x Foreldremøte (Teams)

1 x Informasjonsmøte Hintertux, treningsleiren ble avlyst.

 

Utvalg

Utvalgene i Plogen Skiklubb er av stor betydning for klubbens drift. Her arbeides det med alt fra innsamling av sponsormidler, renn, treninger og dugnad i trekket. Utvalgene har i 2020 arbeidet godt og effektivt. Det erinnarbeidet rutiner og maler som gjør at arbeid lett kan     overføres til nye medlemmer av utvalgene. Som alltid fallerdet noe mer arbeid på enkelte enn andre. Utvalgene jobber kontinuerlig med å fordele arbeidsmengden mellommedlemmene i utvalget.

 

Miljø og frivillighet.

Som mange andre idrettslag og foreninger er Plogen Skiklubb myntet på frivillighet. Det legges ned utallige timer fra trenere og foresatte for at våre barn og unge skal få drive med sine aktiviteter. Plogen Skiklubb er intet unntak. Vi er utrolig stolte over å kunne si at det er svært mange foresatte som bidrar med alt fra løypestikking, spreinformasjon, arrangere treninger og renn, bestille klær, sette opp reiser, etc. De mange som er innom PlogenSkiklubb opplever et godt smurt maskineri. Gjennom mange år er      det gjort et godt arbeid i styret og de ulike utvalgene. Dette må vi også si er tilfellet for 2020. Frivilligheten blomster i Plogen Skiklubb og dette er med på å skape gode og trygge rammer for våre barn og unge. I året 2020 har vi lagt ekstra stort trykk på miljø ogfrivillighet.

 

Haukelifjell Skisenter

Uten Haukelifjell Skisenter hadde nok Plogen Skiklubb ikke vært den suksessen den er. Skisenteret har gjennomårtier vært positive til vår aktivitet og står alltid til tjeneste. Løyper blir kjørt, trekket blir åpnet før ordinær åpningstid for å kunne arrangere renn og treninger.  Vi skal være takknemlige for innsatsen og servicen Haukelifjell Skisenter gir oss som klubb. Enstor takk til Halvor og Stine Vinje.

 

 

 

Sted: Haugesund. Dato: 23. mars 2021

 

 

 Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.