Antidopingpolicy for


Plogen Skiklubb


Rent Idrettslag

Forebyggende antidopingarbeid

Utviklet av Stiftelsen Antidoping Norge i samarbeid med Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Norsk Tipping

Policynr : Plonx6Ba
Antidopingpolicy


1) Verdier og holdninger

Vi tar avstand fra all bruk av dopingmidler, og arbeider i tråd med vår verdiprofil som et rent idrettslag.

Plogen Skiklubb skal fremstå som en seriøs idrettsklubb som skal ha et tilbud til alle som er i aktivitet uansett skigren.

Skiklubben har sammen med kretsen også blitt enige om et fluorforbud i renn for utøvere under 16år. Dette på grunn av grunnverdier hvor idrettsglede ikke skal bli noe som kan føre til dårlig helse (ref. tøffest uten fluor-kampanjen).

2) Kunnskap

Vi har en lenke fra lagets nettsider til www.antidoping.no slik at alle medlemmer har tilgang til oppdatert informasjon om antidoping.

Kort informasjon om RentIdrettslag på nettsiden til klubben: plogenskiklubb.no

Vi gjennomfører Ren Utøver med våre aktive utøvere og diskuterer dopingspørsmål.

Løpere som går på Ungdomsskolen og oppover skal gjennomføre Ren Utøver for å få støtte til turer. Dette er nedfelt i løperkontrakter som løper/foresatte må signere.

Det blir også informasjon om sunnidrett.no på løpermøter.

3) Regelverk

I vårt idrettslag er alle i støtteapparatet (trenere, lagledere, fysioterapeuter, massører etc) medlemmer av idrettslaget og forpliktet gjennom medlemskapet til å følge NIFs lov og dopingbestemmelser. De som eventuelt ikke er medlemmer har gjennom avtale forpliktet seg til å følge NIFs lov.

I vårt idrettslag er alle utøvere kjent med at de plikter å avgi dopingprøve fastsatt av Antidoping Norge. <br>

I våre avtaler med utøvere er det en egen bestemmelse om bortfall av godtgjøring for de som blir dømt for brudd på dopingbestemmelsene.

4) Bevisstgjøring

Vi samarbeider kun med treningssentre som tar antidopingarbeidet på alvor.

Istedenfor kosttilskudd anbefaler vi et variert og riktig kosthold og skolerer våre utøvere om dette.

I vårt idrettslag anbefaler vi å ta kontakt med en ernæringsekspert/lege før eventuelle kosttilskudd benyttes for veiledning i forhold til kosthold.

I vårt idrettslag reklamerer vi ikke for kosttilskudd.

sunnidrett.no presenteres for utøvere, foresatte og trenerapparat.

Vi synliggjør idrettslagets antidopingarbeid gjennom sertifikat i klubbhuset.

Vi bruker speakertekst for å informere besøkende om vår verdiprofil som rent idrettslag på våre idrettsarrangementer.

Vi synliggjør vår verdiprofil gjennom programbladtekster og nettsider.

5) Beredskapsplan

Vårt idrettslag har en egen beredskapsplan for å håndtere mistanker om doping eller dopingsaker som involverer våre medlemmer.

Mistenkes noen for doping eller har avlagt positiv prøve, tar vi det opp med vedkommende. Vi bryr oss om hverandre!

I vårt idrettslag er det nulltoleranse, men vi tar vare på våre medlemmer. En dopingmistenkt utøver skal alltid få oppfølging av idrettslaget eller helsepersonell, som tilbyr hjelp og støtte.

Vi ber utøveren fortelle sannheten og stå for det vedkommende har gjort. Utøvere som har avlagt positiv dopingprøve får ikke representere vårt idrettslag før forholdet er avklart.

Vi utnevner en person som kan håndtere media, og forbereder vedkommende godt på aktuelle spørsmål

Vi samarbeider med særforbundet, idrettskretsen og Antidoping Norge i dopingsaker.