Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget er selve navet i Plogen Skiklubb. Utvalget har som hovedoppgave å koordinere alle klubbens aktiviteter. Dette innebærer utarbeide klubbens magasinutgivelser,  medlems registrering, fakturering. Videre arbeider utvalget med innkjøp av premier, klubbklær og arrangere møter for utøvere og foresatte, samt klubbkvelder. 

Administrasjonsutvalget arbeider tett med klubbens sekretær og påser at det sosiale er i høysetet i Plogen Skiklubb. Dersom du/dere ønsker å engasjere dere i arbeidet som administrasjonsutvalget utøver, setter vi stor pris på at du/dere kontakter oss op E: post@plogenskiklubb.no Se ellers vårt årshjul for oppgaver som utføres av utvalget.

Hilsen

Administrasjonsutvalget
Hovedsponsor