Sponsorutvalget

Sponsorutvalget arbeider med tilrettelegging for samarbeidspartnere til Plogen Skiklubb. I alle år har Haugesund Sparebank vært klubbens hovedsamarbeidspartner, men vi har også mange andre partnere som bidrar til å holde vårt høye aktivitetsnivå. Grunnet mange gode samarbeidspartnere kan Plogen Skiklubb tilby sine medlemmer et godt sportslig og sosialt tilbud i form av barmarkstrening, skilek og trening alpint/langrenn. I tillegg arrangerer Plogen Skiklubb treningssamlinger og renn rundt om kring i vårt langstrakte land. Inntektene som hentes inn av sponsorutvalget benyttes utelukkende til aktiviteter for barn og unge. Plogen Skiklubb etterstreber å holde kostnadene nede for aktiviteter for barn og unge. Dette har vi klart gjennom flere år, takket være mange gode samarbeidspartnere. Plogen Skiklubb tilbyr sine samarbeidspartnere reklame på buss, hengere, nettsider, startområde, målområder, porter/staur, beach-flagg og på klubbklær. Samarbeidspartnerne blir godt synlige gjennom klubbens mange aktiviteter. Har du ønske om å bli samarbeidspartner eller ønsker å delta i utvalgets arbeid kontakt oss på E: sponsor@plogensskiklubb.no

Hilsen

Sponsorutvalget
Sponsorer