Ungdomsutvalget

Plogen Skiklubb har egen ungdomsrepresentant i styret. Representanten er leder for nevnte utvalg og skal ivareta ungdommens/utøvernes interesser. Videre skal utvalget påse at ungdommer i Plogen Skiklubb får tilbud om trenerutdanning. Det skal jobbes aktivt med å beholde ungdommer som ønsker tilhørighet til klubben etter endt aktiv karriere. Trenere innen barmark og ski skal i de tilfeller det er mulig rekrutteres fra egne ungdoms - rekker. Ungdomsutvalget arrangerer egne turer for ungdommer.  Dersom du ønsker å komme i kontakt med ungdomsutvalget kan du kontakte oss på E: uutavlg@plogenskiklubb.no

Hilsen

Ungdoms Utvalget
Hovedsponsor