Er du blitt skadet under trening eller renn?

Dersom skade/ulykke skjer under trening/renn skal trener/lagleder kontaktes. Trener/lagleder/foresatte skal tilkalle nødvendig hjelp for vurdering av situasjonen. Ved nødvendighet kontaktes nødetater, Røde Kors eller annet hjelpekorps og eller nødvendig medisinsk personell oppnevnt av rennets arrangør.

Plogen Skiklubb har forsikret sine aktive medlemmer gjennom Norges Idrettsforbund. Forsikringen gjelder frem til det året du er lisensberettiget. Alpinlisens er påkrevd for utøvere fra fylte 13 år. Dette for å kunne delta i konkurranser og trening. Skulle skade oppstå på utøvere og trenere under organisert trening eller renn må den enkelte utøver/foresatte rapportere dette inn til Idrettens Helsesenter. Registrering av skade gjøres HER.

Ved utenlandsopphold, trening eller renn, anbefaler Plogen Skiklubb at den enkelte utøver (familie) tegner egen reiseforsikring og anskaffer seg Europeisk Helsetrygdekort. Sistnevnte kort er gratis og dekker akutt medisinsk behandling i EEA land. (Transport fra skadested til behandlingssted dekkes ikke av Europeisk Helsetrygdekort.)

Idrettens SkadetelefonSponsorer